Thursday, March 20, 2014

Budapesti Memorandum - ehk kuidas Ukrainale kott pähe tõmmati

Budapesti memorandum

http://www.cfr.org/arms-control-disarmament-and-nonproliferation/budapest-memorandums-security-assurances-1994/p32484

Peale selle dokumendi lugemist tuleb tõdeda, et Ukrainlased on ise süüdi oma hädades. Vahetada 1900 strateegilist tuumalõhkepead paberitüki vastu, mis mingit juriidilist kaitset ei taga reaalsest rääkimata on väärt tiitlit sajandi näruseimale tehingule. Ainus võrreldav oli ehk Alaska mahamüümine USA'le Venemaa poolt ja seegi sündis üleeelmine sajand
.
Siin ta on punkthaaval, inglisekeelne tekst tervikuna ja kiire lühitõlge Eesti keelde koos kommentaaridega.

1. The Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America reaffirm their commitment to Ukraine, in accordance with the principles of the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, to respect the independence and sovereignty and the existing borders of Ukraine;
1. Vene, Inglismaa ja USA (edaspidi V, I & USA) kinnitavad Ukraina iseseisvust eksisteerivates piirides.
(Seni väga tore)

Venemaa rikkus seda punkti.

2. The Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America reaffirm their obligation to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of Ukraine, and that none of their weapons will ever be used against Ukraine except in self-defence or otherwise in accordance with the Charter of the United Nations.
2. V, I & USA kinnitavad, et hoiduvad Ukraina sõltumatust või territoriaalset terviklikkust  jõuga ähvardamisest ja ühtki nende relva ei kasutata kunagi Ukraina vastu väljaarvatud enesekaitseks või vastavuses ÜRO mandaadiga.
(Algus ok, aga lõpp läheb käest ära, sest mida defineerida enesekaitsena, kas ka venelaste kaitsmist Ukrainas)

Venemaa rikkus seda punkti.

3. The Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America reaffirm their commitment to Ukraine, in accordance with the principles of the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, to refrain from economic coercion designed to subordinate to their own interest the exercise by Ukraine of the rights inherent in its sovereignty and thus to secure advantages of any kind;
3. V, I & USA kinnitavad, et hoiduvad majanduslikest mõjutusvahenditest, mis on suunatud Ukraina suveräänsuse kallutamiseks enda kasuks.
(Jälle tore punkt aga nii ähmane, et sisuliselt mõttetu. Nii gaasihinnaga mängimist kui Euroopa tolliliitu kutsumist võiks ju nii näha)

Venemaa rikkus juba ammu, ilmselt teatud määral ka teised lepingulised, kes ei püüaks majandushoobadega mõjutada teisi riike endale kasulikus suunas.

4. The Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America reaffirm their commitment to seek immediate United Nations Security Council action to provide assistance to Ukraine, as a non-nuclear-weapon State party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, if Ukraine should become a victim of an act of aggression or an object of a threat of aggression in which nuclear weapons are used;
4. V, I & USA kinnitavad et nõuavad viivitamatult ÜRO julgeolekunõukogu sekkumist aitamaks kui Ukrainat ähvardatakse või rünnatakse tuumarelvaga.
(Absoluutselt mõttetu kui üks julgeolekunõukogu vetoõigusega püsiliikmetest seda teeb, kelleks ka Venemaa on. Pealegi on jutt ainult tuumarelvast millega minuteada pole venelased ähvardanud)

Seda pole keegi rikkunud.

5. The Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America reaffirm, in the case of Ukraine, their commitment not to use nuclear weapons against any non-nuclearweapon State party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, except in the case of an attack on themselves, their territories or dependent territories, their armed forces, or their allies, by such a State in association or alliance with a nuclear-weapon State;
5. V, I & USA kinnitavad, et ei kasuta tuumarelvi ühegi tuumarelvastuspiiramise lepinguga liitunud riigi vastu väljaarvatud juhul kui neid või nende liitlasi rünnatakse selle riigi poolt koostöös või liidus tuumarelva omava riigiga.
(Mõttetu punkt, esiteks on rünnakut jube lihtne lavastada (Soome Talvesõda, Saksa kallaletung Poolale, ...) ja teiseks on koostöö või liitlassuhte defineerimine väga hägune, jättes laiad interpreteerimise võimalused)
Seda punkti pole ka rikutud.

6. Ukraine, the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America will consult in the event a situation arises that raises a question concerning these commitments.
6. V,I & USA konsulteerivad omavahel kui olukord seda nõuab.
(Mida see peaks tähendama, tõlkijad saavad rea eest makstud???, täiesti mõttetu punkt)


This Memorandum will become applicable upon signature.
Signed in four copies having equal validity in the Ukrainian, English and Russian languages.
Memorandum jõustub allakirjutamise hetkel, 4 koopiat allkirjastatud ukraina, inglise ja vene keeles. Järgnevad allkirjad.

For Ukraine:
(Signed) Leonid D. KUCHMA
For the Russian Federation:
(Signed) Boris N. YELTSIN
For the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland:
(Signed) John MAJOR
For the United States of America:
(Signed) William J. CLINTON

Ehkki ma pole advokaat ega tunne seadusi, ega legaalset keelepruuki, siis käesolevat dokumenti lugedes jääb küll mulje, et see on saunas õlut libistades põlve peal kokku kirjutatud. Kui ka mõni legaalne nõunik Ukrainal oli, siis tollele ei julgeks küll ei automüügi ega paadilaenutuse lepingu sõlmimist usaldada. Ja nüüd peavad nad seda suppi helpima. Mis muidugi ei tähenda, et venelased poleks ka legaalselt absoluutselt vettpidavat lepingut rikkunud, aga vähemalt oleks saanud abi nõuda ja lääs oleks ehk sügavamalt punastanud.

Lõpetada tahaks tõdemusega, et Ukrainlased olles Venelastega kõrvuti elanud rohkem kui 1000 aastat peaksid Venemaad piisavalt tundma, et mitte uskuda tagatisteta lepinguid paberil. Selliste murdmine kuulub lihtsalt vene kultuuri juurde. Seega ei saa ma aru, miks on inimesed ühte või teistpidi meie piirilepingu pärast närvitsenud. Meile võib see anda petliku kindlustunde, aga venemaa jaoks tegu lihtsalt paberilipakaga, mille iga hetk võib kaminasse visata. Ainsaks reaalseks julgeoleku allikaks on Eestile momendil NATO liikmelisus.

No comments:

Post a Comment