Sunday, February 18, 2018

FBI Venemaa tegevusest presidendivalimistel

Reedel avalikustas FBI eeluurimise tulemused 37 leheküljelises dokumendis äärmiselt poliitiliselt korrektses vormis, uurimine ise käib täies mahus edasi. BBC tegi kokkuvõtte tähtsamatest momentidest, mida alljärgnevas refereerin.1. Mitmed USA elanikena esinevad kahtlusalused, kes ei avalikustanud enda sidemeid Vene valitsusega olid ühenduses Trumpi presidendikampaania liikmetega. Kas ja kui palju Trumpi meeskonna liikmed teadsid kahtlusaluste vene sidemetest on jätkuva uurimise all.

2. Agentide tegevus oli suunatud Clintoni vastu ja Trumpi toetuseks. Lisaks otsestele rünnakutele Clintoni vastu tehti maha ka Trumpi vabariiklastest konkurente Cruzi ja Rubiot ning toetati Clintoni konkurenti Sandersit.

3. Mitmete kahtlusaluste käitumist võib vaadelda kui otseselt Vene huvides spioonaazhi.

4. Vastavalt USA seadusandlusele sooritasid mitmed kahtlusalused riigivastaseid kuritegusid.

5. Kahtlusalused suhtlesid USA organisatsioonidega saades neilt infot kuhu suunata jõupingutusi, et tegevus oleks kõige efektiivsem.

6. Kahtlusalustel oli nimekiri rohkem kui sajast USA kodanikust kellena nad esinesid juhtimaks ja kontrollimaks värbamistegevust.

7. Tegevus ei lõppenud valimistega, poliitiliste meeleavalduste organiseerimine jätkus. Põhitähelepanu lähitulevikus on suunatud 2018 aasta kongressi vahevalimistele.

Vene välisminister muidugi nimetas uurimist lobaks. Paraku on vaatamata Trumpi enda tõrjuvale hoiakule kõigil lääne demokraatiatel selge, et tänapäevases infoühiskonnas on üheks suurimaks ohuks vabale maailmale just Venemaa osav propaganda ja meediakasutus, mida võimalusel ja vajadusel ka jõuga toetatakse. Õnneks on vaatamata ärplemisele venkudel jõudu liiga vähe, et nad julgeks miskit tõsisemat ette võtta. USA on kõigele vaatamata suurvõim, Euroopa on küll lõhestunud aga tõsise välise ohu korral ühendavad ka nemad oma jõud. Kokkuvõttes on suurimaks ohuks siiski mingi loll eksimus konfliktipiirkondades nagu hiljuti Süürias, kus erinevail andmetel kümneid või lausa sajad venelased USA pommitajate läbi hukka said.

No comments:

Post a Comment